Liên hệ
HIQUA MEDIA | HiQua Media | Tổ chức Sự kiện Cần Thơ | Thi công Quảng cáo Cần Thơ
STT Tên dịch vụ Yêu cầu báo giá

*** Ghi chú: Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT (VAT 10%); Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển (Phí vận chuyển được áp dụng theo chính sách vận chuyển của Công ty theo từng dịch vụ)

Yêu cầu báo giá Tải bảng giá