Dịch vụ check trên giao diện xem như thế nào

10,000 lượt xem - Cập nhật gần nhất: 2019-12-12 04:52:55

- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel - Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12) - Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word
Test

- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel
- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12)
- Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel
- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12)
- Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel
- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12)
- Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel
- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12)
- Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word- Kích thước hình ảnh upload được khuyến cáo là 370x255 pixel
- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12)
- Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word

Thuộc tính dịch vụ
 • Valentino
 • Gucci
 • Louis Vuitton
 • Burberry
 • Moschino
 • Diesel
 • Prada
 • Ralph Lauren
 • Moschino
 • Diesel
 • Prada
 • Ralph Lauren

Đánh giá

5.0/5 Điểm Có 2 đánh giá
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Chợ tốt – 2019-12-15 08:17:39

- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12) - Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word3.230.148.211

Chợ tốt – 2019-12-15 08:17:37

- Giá sản phẩm nên đi kèm đơn vị tiền tệ (VD: 12000 VND hoặc $12) - Phần giới thiệu sản phẩm quý khách có thể tùy chỉnh giống như sử dụng word3.230.148.211


Gửi đánh giá

Đăng nhập